Ninjutsu als zelfverdediging?

De filosofie van de Ninja is altijd om het doel te bereiken, en het maakt niet uit op welke manier. Dit wil niet zeggen dat de Ninja zich niet voorbereid, want juist in Ninjutsu word er geleerd om op alles voorbereid te zijn. Waar het gaat in alle Do-vormen om de juiste manier zoals in Judo en Aikido, gaat het in Ninjutsu juist altijd om het resultaat, en niet de wijze waarop. Het woord Jutsu betekent ook namelijk "De Kunst van" en Do "De Weg"

Woord van de stichter

Het trainingsprogramma is ontwikkeld om u op pad te zetten uw eigen kracht tot voltooiing te onderzoeken.

Door blootstelling aan lichamelijke, intellectuele en geestelijke uitdagingen die terug te vinden zijn in de verschillende onderdelen van het trainingsprogramma, zal u leren die dingen in het leven te herkennen die het krijgen van zelfvertrouwen en de gemoedsrust helpen te vergemakkelijken en u zal de vreugde ontdekken die gepaard gaat met een goed en krachtig leven.

Veel meer dan andere meditatieprogramma's die niet verder gaan dan het "enkel aanwezig zijn", krijgsoefeningen die niet verder gaan dan het uit het hoofd leren van werp- en slagoefeningen of overlevingsprogramma's die niets meer zijn dan gefantaseerde macho filmscenario's, neemt ons programma u mee naar het hart van het onderrichten, dat ontstaat in het binnenste van de diamond- thunderbolt traditie meer dan duizend jaar geleden in Japan.

De training is volkomen veilig, stimuleert en ontwikkeld voor iedereen onverschillig de leeftijd, conditie of vorige ervaringen in de krijgs- of overlevingskunst. 

Verbrugge Walter

Ninjustu Zelfverdediging

Drapstraat 76
Nazareth, België


Contact

ninjutsu.zelfverdediging@gmail.com
Andy: +32 477 25 31 22
Sammy: +32 498 47 90 36